RF Rekondice a Fyzioterapie Poděbrady


Rehabilitační cvičení - Fyziofitness

vydáno 13.11.2014
Fyziofitness - Rehabilitační cvičení probíhá každé úterý od 18 a 19hod.
Rehabilitační cvičení je zaměřeno především na prevenci bolestí zad a velkých kloubů. Cvičení probíhá vždy v uzavřené skupině maximálně 6ti osob, což umožňuje individuální přístup, korekci chyb a postupné zvládání náročnějších cviků. Z důvodu omezené kapacity a velkého zájmu je tedy nutné včasné přihlášení!

Vždy je nutné, aby klient prošel vstupním kineziologickým vyšetřením!
Jen tak lze vhodně cílit cvičební lekce. Využívá se kombinace cviků sloužících k protažení zkrácených a posílení oslabených svalů dle různých fyzioterapeutických konceptů. Společně se stabilizačními cviky se kladně ovlivňuje držení těla a snižuje bolesti zad a velkých kloubů. Kromě samotného cvičení na cvičebních podložkách jsou využívány velké gymnastické míče, malé overbally, therrabandy, balanční podložky a jiné...