RF Rekondice a Fyzioterapie Poděbrady

Fyzioterapie

FYZIOTERAPIE je část rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Jde o péči, která vychází ze znalostí myoskeletální medicíny. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, nejen s medicínskými obory...

Nabídka služeb:

Obrázek

Co očekávat od první návštěvy? Absolvujete vstupní kineziologické vyšetření!


Je to specializované vyšetření prováděné fyzioterapeutem, jehož základem je:

- Anamnéza: podrobné zhodnocení subjektivních obtíží klienta s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Součástí anamnézy jsou dále dotazy na prodělané choroby, úrazy, operace a to i takové, které se současným problémem zdánlivě nesouvisí.

Příčina bolesti je obvykle jinde než tam, kde ji cítíme! Často je příčina vertebrogenní - pramenící z funkční poruchy páteře. Dále jsou časté muskulární obtíže, například spoušťové body (trigger pointy), ty jsou totiž zdrojem bolestí vnímaných obvykle zcela jinde, než je místo jejich původu. Mapu spoušťových bodů a iradiaci bolesti najdete na http://www.triggerpoints.net/.

- Cílené vyšetření pohybového aparátu: zhodnocení celkového držení těla a kvality pohybu. Součástí jsou i specializované testy (svalové síly, hypermobility atd.) či neurologické vyšetření dle stavu a obtíží klienta.

- Diferenciální diagnostika: na základě provedeného vyšetření stanoví fyzioterapeut diferenciálně-diagnostickou, klinickou rozvahu a následně ve spolupráci s klientem cíl terapie a krátkodobý i dlouhodobý terapeutický plán.

- Terapie: Již na první návštěvě jsou použity specializované terapeutické techniky a edukace pacienta k autoterapii.

- Na první terapii je vhodné vzít s sebou lékařské zprávy!


Terapeutické metody a techniky:

Koncept Ludmily Mojžíšové

(L. Mojžíšová 1932-1992)

Podstata metody: diagnosticko léčebná metoda založena na odstranění svalových spazmů, mobilizaci žeber a aktivním, pravidelním cvičením - přístupu pacienta.

Komu je metoda určena: nejen pro ženy s funkční ženskou sterilitou, pacientům s vertebrogenními potížemi (bolesti zad), bolestmi hlavy (migrény), gynekologické potíže (neplodnost,bolestivá menstruace), dysfunkci svalů pánevního dna.

Komu se nedoporučuje: individuálně.

Koncept Rosity Brunkow

(R. Brunkow 1916-1975)

Podstata metody: jsou vzpěrná cvičení, která jsou založena na správném nastavení aker horních a dolních končetin a využívá polohy motorické ontogeneze. V klinické praxi to znamená provést pomocí vzpěrných cvičení, které jsou založeny na izometrických kontrakcích přes vývojové polohy dítěte dospělého i dítě a tím zařadit svaly do vývojových svalových řetězců.

Komu je metoda určena: v rámci prevence a terapie dětem a dospělým, který mají poruchu držení těla a pohybových vzorců, přetížení a vadná postavení kloubů, centrální poruchy hybnosti, onemocnění páteře, urogynekologická onemocnění (inkontinence, funkční sterilita), neurologické nemoci.

Komu se nedoporučuje: osobám s poruchami mentálními, dekompenzované nemoci srdce a cév.

Koncept Kabatovy techniky (PNF)

Podstata metody: hlavním účelem proprioneuromuskulární facilitace je usnadnění, naučení se jistého pohybu, následně pohybového vzorce pomocí signálů jdoucích přímo z těla, užívá odpovědí receptorů (např. svalová vřeténka, Golgiho aparát, receptory kloubního pouzdra, kožní receptory) a tím cíleně ovlivňuje motoneurony předních míšních rohů, spolu s cílenými impulzy z mozkových center dochází většinou k pohybové odpovědi.

Komu je metoda určena: Využití je v dnešní medicíně nesmírně široké – od sportovců až po vážná onemocnění. Používá se u periferních obrn, u nemocí CNS, po operacích páteře, při degenerativních onemocnění kloubů, při poruchách držení těla, atd.

Komu se nedoporučuje: vzhledem k tomu, že vyžaduje spolupráci klienta, nedoporučuje se osobám s poruchami mentálními a s poruchou komunikace

Brügger koncept

(Dr. Alois Brügger 1920-2001)

Podstata metody: diagnostický a terapeutický koncept. Cílem terapie je dosáhnout vzpřímeného držení těla. Terapie dále zahrnuje korekci držení těla, přípravná opatření, aplikaci horké role, zlepšení excentrické schopnosti příslušných svalových skupin, cvičení s Thera - Bandem.

Komu je metoda určena: pacientům s funkčním onemocněním hybného systému, neurologické onemocnění, ortopedické diagnózy, skoliózy apod.

Komu se nedoporučuje: individuálně.

Manualní terapie: Mobilizační techniky a techniky měkkých tkání dle Prof. Lewita

(Prof K.Lewit 1916 - 2014)

Podstata metody: uvolnění měkkých tkání (sval, fascie) kloubů, chrupavky a jejich mobilizace. Součástí měkkých technik je Post izometrická relaxace, strečink, polohová relaxace atd.

Komu je metoda určena: pacientům, kteří mají problémy s bolestivými stavy pohybového systému, svalové spazmy, svalové hypertonie, stavy po operacích které se hojí jizvou, zmenšená kloubní pohyblivost, blokády kloubní z různých příčin (funkčních, strukturálních).

Komu se nedoporučuje: při některých akutních stavech.

Kineziotaping a Lymfotaping

(Dr.Kenzo Kase)

Podstata metody: Nejde jen o nějaké nalepení pásky, účinky tapu jsou dány zvolenou technikou facilitační či inhibiční, dochází k nadzvednutí měkkých tkání, čímž je zlepšen krevní a mízní oběh, dochází k odplavení odpadních látek a zlepšení metabolismu tkání

Komu je metoda určena: tape je jako prodloužená ruka fyzioterapeuta, podporuje lymfatický systém, urychluje regeneraci po úrazech a operacích, ulevuje od bolesti a křečí, zlepšuje hybnost

Komu se nedoporučuje: nádorová onemocnění, varixy (křečové žíly), alergické reakce na tape, lupénka, ekzémy, plísně apod.

McKenzie Mechanická terapie bederní páteře

(Robin McKenzie 1931 - 2013)

Podstata metody: Mechanická diagnostika a terapie bederní páteře je založena na biomechanických principech. Pacient je vyšetřen a následně edukován k cílenému aktivnímu cvičení a režimovým opatřením. Podstatou je autoterapie umožňující spuštění vlastního potenciálu hojení těla bez medikace, tepla, chladu, ultrazvuku, injekcí, chirurgického zákroku nebo závislosti na terapeutovi. S následnou epizodou bolestí zad si tak pacient pomůže již sám!

Komu je metoda určena: Využití je v dnešní době "sedavého zaměstnání" široké. Používá se především u vertebrogenních pacientů, při poruchách držení těla, před i po operacích páteře atd.

Komu se nedoporučuje: dle diagnostiky - mechanicky nereagující radikulární syndrom

Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie - Vojtova metoda

(MUDr. Václav Vojta 1917-2000 )

Podstata metody: Metoda reflexní lokomoce je soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných a psychických poruch. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory. Vojta identifikoval specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to hlavně tlakem na příslušná citlivá místa (především na periost kostí a fascie). Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Komu je metoda určena: dětem (novorozencům až po dospělé), který mají poruchu psychomotorického vývoje, neurologických diagnóz, léčbě skolióz a další...

Komu se nedoporučuje: individuálně.