RF Rekondice a Fyzioterapie Poděbrady

O nás

PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D. Cert. MDT

Mgr. Ivana Jelínková

Vzdělání:

2005 - 2008
UK/ FTVS obor fyzioterapie, bakalářské studium (Praha)
2008 - 2010
UK/ FTVS obor fyzioterapie, magisterské studium (Praha)
2010 - 2015
UK/FTVS obor biomechanika, Postgraduální doktorské studium, (Praha)
Téma výzkumu: Kinematika cervikothorakálního přechodu páteře a pletence ramenního v kontextu celkové postury. Odborný školitel: Doc. Ing. M. Šorfová, PhD.
2015
UK/FTVS - Rigorózní zkouška (titul PhDr.)
2022
McKenzie Institut: Akreditovaná mezinárodní zkouška (mezinárodní titul Cert. MDT)

Profesionální praxe:

2006 Lázně Poděbrady a.s.
Fyzioterapeut péče o pacienty s kardiovaskulárními potížemi, jednotka časné rehabilitace a provoz balneoterapie
2007 Soukromé lékařské a rehabilitační centrum CityMed s.r.o. Praha
Fyzioterapeut péče o pacienty v oboru fyzioterapie – ambulance
2008 Rehabilitační klinika Malvazinky, Mediterra s.r.o. Praha
Fyzioterapeut – péče o pacienty s vertebrogeními potížemi – lůžková část
2009 Poliklinika Nymburk, oddělení rehabilitace
Fyzioterapeut péče o pacienty v oboru fyzioterapie – ambulance
2009 Rehamil, NZZ Milovice
Fyzioterapeut péče o pacienty v oboru fyzioterapie – ambulance
2012 - nyní FTVS UK, katedra fyzioterapie, Praha
Odborný asistent katedry fyzioterapie FTVS UK pod vedením vedoucí katedry fyzioterapie doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc., a to v oblastech:
 1. Výuka českých a zahraničních studentů: Rehabilitační propedeutika, Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy, Demonstrace - klinická praxe, Kabatova technika – PNF, Manuální terapie – mobilizace páteře a periferních kloubů
 2. Poskytování odborných konzultací v oboru fyzioterapie, vedení závěrečných bakalářských a diplomových prací
2013 - nyní Soukromá praxe, R&F Rekondice a Fyzioterapie Poděbrady
Soukromá praxe v oboru rekondičních, regeneračních služeb a fyzioterapie
2013 - 2015 Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, Praha
Specializované vyšetření sportovců kinematickou analýzou, fyzioterapie pro sportovce (golf, florbal, skif, tenis...)

Celoživotní vzdělávání:

Konference
2009
 1. IV. Mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR (Brno)
2010
 1. Konference Taping ve fyzioterapii (ÚVN, Praha)
2011
 1. 13. Symposium Praha-Sydney-Lublin – výzkum diagnostiky a léčby poruch pohybového aparát
 2. 13. Konference české společnosti pro biomechaniku (Faliraki, Rhodos, Řecko) – Workshop Nové trendy v biomechanice a v pohybovém systému
2012
 1. Workshop firmy Simpleware, Converting 3D images into models (Praha)
 2. Mezinárodní studentská vědecká konference, Scientia movens (Praha)
 3. Kineziologie (FTVS, Praha)
 4. 14. Konference české společnosti pro biomechaniku (Třešť)
2013
 1. Mezinárodní konference Pohybové aktivity ve vědě a v praxi (Praha)
2014
 1. Mezinárodní studentská vědecká konference, Scientia movens (Praha)
 2. Odborná konference Green Ways (Praha)
2015
     VI. ročník lékařské konference o multidisciplinárním pojetí kineziologie, Kvalita pohybu (Bohdaneč)
2016
     VII. ročník lékařské konference o multidisciplinárním pojetí kineziologie, Sport a Fyzioterapie (Bohdaneč)
2018 DNS kongres s mezinárodní účastí - Medicína pohybového systému ve sportu (Praha)
2022 Mckenzie konference (Praha)


Zahraniční stáže
2013
 1. Westfalische Wilhelms University, Fakulta pro sportovní výzkum, katedra vědy pohybu, Münster, Německo – pod vedením Prof. Dr. Heiko Wagner
 2. Fridrich Schiller University, Institut sportovních studií, katedra sportovní medicíny, Jena, Německo – pod vedením Dr. Christian Puta
2016

University of Antwerp, Fakulta lékařská a zdavotních věd, katedra Rehabilitačního lékařství a Fyzioterapie, Antwerpy, Belgie - vedení Doc. Luc Vereeck


Odborné kurzy
2005
 1. Sportovní a regenerační masáže, saunování (1. LF, Praha)
2007
 1. Seminář problematiky pánevního dna (Praha)
 2. Reflexologie chodidel (Praha)
 3. Terapeutický přístup dle R. Brunkow (Čelákovice)
2009-2010
 1. Ošetření svalového dna pánevního metodou Ludmily Mojžíšové
 2. Mobilizace SI kloubů a bederní páteře metodou Ludmily Mojžíšové
 3. Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové (Dobřichovice)
 4. LTV dle konceptu Ludmily Mojžíšové (Brno)
2010-2011
 1. Diagnostika a terapie funkčních poruch manuální medicína pro fyzioterapii, měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů (Praha)
2011
 1. Základy rentgenologie pro fyzioterapeuty a lékaře (Dobřichovice)
2011-2012
 1. Kabatova technika: proprioceptivní neuromuskulární facilitace (ÚVN, Praha)
2012
 1. Inovační kurz pro podporu výzkumu ve fyzioterapii, MFK centrum (Praha)
2013
 1. Psychosomatika, MFK centrum (Praha)
2014-2015
 1. Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie Vojtova metoda (Praha)
2021-2022
      Mckenzie: MDT Mechanická terapie a diagnostika (Praha/Kladno)
       1. Bederní páteř
       2. Krční a hrudní páteř
       3. Horní končetina
       4. Dolní končetina

Členství v odborných společnostech
 1. UNIFY Unie fyzioterapeutů ČR
 2. McKenzie institut ČR

Publikace
 1. Jelínková, I. (2008) Stenóza páteřního kanálu v oblasti bederní páteře. Bakalářská práce. FTVS UK, Praha.
 2. Jelínková, I. (2010) Porovnání pohyblivosti páteře u sportovních gymnastek a nesportovců. Diplomová práce. FTVS UK, Praha.
 3. Jelínková, I., Otáhal, S. (2011) Biomechanical relations among shape and mobility of the shoulder complex. Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica. Vol.47, No 2.
 4. Jelínková, I. (2012) Kinematics of cervical-thoracic spine and shoulder girdle. Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica.
 5. Jelínková, I., Hybner, M. (2012) Kinematics of upper thoracic spine during simulated rope skipping. Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica.
 6. Jelínková, I., Šorfová, M. (2012) Kinematic of upper thoracic spine and shoulder girdle. Collection of Scientia movens. ISBN 978-80-86317-92-2
 7. Jelen, K., et all, Jelínková, I. (2012) Effect of hypokinesia on cervikothorakální region and shoulder girdle, kapitola v knize Biomechanical reflexion of human hypokinetic stress and its identificators. Karolinum. ISBN 978-80-86317-93-9
 8. Jelínková, I., (2012) Kinematics of the cervical-thoracic spine and the shoulder girdle. Collection of Abstracts, 14.th conference on Human Biomechanics
 9. Jelínková, I.; Válka, R.; Šorfová, M. (2013) Active and passive therapy of the upright posture and its influence on the hemodynamics of the upper limbs. Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica.
 10. Jelínková, I.; Šorfová, M. (2013) Aktivita svalů trupu a krku při napřímení cerviko- thorakálního úseku páteře provokované zevní rotací paže. Rehabilitační a fyzikální lékařství, č.4
 11. Jelínková, I.; Šorfová, M. (2013) Sklon pánve a tvarová modulace cerviko- thorakálního přechodu páteře provokovaná zevní rotací paže. Rehabilitační a fyzikální lékařství, č.4
 12. Jelínková, I.; Šorfová, M. (2014) Kinematika lopatky, hrudníku a pánve při napřímení trupu, Scientia Movens: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 1.vyd, Praha: UK, FTVS, s.361, ISBN 978-80-87647-14-1
 13. Jelínková, I. (2015) Cerviko-thorakální přechod páteře a jeho tvarová modulace silovým působením dorzálním svalovým řetězcem. Česká kinantropologie 3/2015
 14. Jelínková, I.; Šorfová, M.; Wagner H.; Puta, C. (2015) The evaluation of upright posture caused by simple movement test. Journal of Back and Musculosceletal Rehabilitation. Švýcarsko (Impact factor 1,041).
 15. Vláčilová, I. (2016) Funkční stav klenby nohy a posturální zajištění trupu dívek závodní složky sportovního aerobiku, Rehabilitační a fyzikální lékařství, roč.23, č.3, s.157-160