RF Rekondice a Fyzioterapie Poděbrady

Všeobecné podmínky

Pokud se klient neomluví z domluveného termínu 24 hodin předem, terapie propadá bez nároku na náhradu a je klientem v plné výši uhrazena.

Délka terapie je 60 a 30 min od konkrétního času objednání (na pozdní příchod klienta není brán zřetel).

Permanentky mají platnost 4 a 8 měsíců, po uplynutí doby platnosti terapie propadá bez nároku na náhradu. Permanentky jsou přenositelné, avšak každý klient musí mít vstupní kineziologické vyšetření. Na masáže není třeba vstupního kineziologického vyšetření, platí stejná permanentka.

V případě absence klienta na skupinovém cvičení vedené formou kurzu se kurzovné nevrací a neposkytuje náhradní lekce!